Seni Bekliyoruz!
Sevgili üniversite adayları!
2023 Mezunları
Olağanüstü başarınız için sizi tebrik ediyor, gelecekte karşınıza çıkabilecek zorluklar ve fırsatlar için en içten dileklerimizle başarı ve şans diliyoruz.

Lisans Programı

Endüstri Mühendisliği Lisans (İngilizce) Programı Eğitim Amaçları

Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının;

  1. İş hayatında, endüstri mühendisliği yöntem ve araçlarını kullanarak, belirsizliğin, riskin ve kısıtların varlığında veriye dayalı çözümler geliştiren; stratejik kararlar veren veya verilmesine yardımcı olan; sürdürülebilir sistemler tasarlayan, analiz eden, planlayan, uygulayan ve yöneten mühendisler/uzmanlar/yönetici adayları/yöneticiler olarak,
  2. Üniversitelerde lisansüstü çalışma ve/veya AR-GE birimlerinde araştırma yapabilen, eleştirel düşünebilen, çözüm odaklı araştırmacılar/ lisansüstü öğrenciler/ akademisyenler olarak,
  3. Mesleki etik bilinci ve takım çalışması disiplinine sahip, toplumsal fayda sağlayan, bilim, teknoloji ve iş hayatındaki değişim ve gelişimleri takip ederek bütünleştirebilen ve iş hayatında tercih edilen profesyoneller olarak,
  4. Bütünü gören, bütünü bölümlendirerek alt sistemlere indirgeyebilen, küresel eğilimleri takip ederek iş modeli ortaya koyan, projeler üreten ve yöneten, yenilikçi, proaktif ve girişimci mühendisler/şirket sahipleri/ortakları olarak,
görev almaları amaçlanmaktadır.